HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Khó khăn lớn nhất trong việc phát triển cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là

Khó khăn lớn nhất trong việc phát triển cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là

 
Khó khăn lớn nhất trong việc phát triển cây công nghiệp ở nước ta hiện nay làKhó khăn lớn nhất trong việc phát triển cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là

DiaLy.edu.vn

A. trình độ lao động chưa đáp ứng yêu cầu.

B. công nghiệp chế biến còn nhiều hạn chế.

C. khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư thấp.

D. thị trường tiêu thụ có nhiều biến động.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang