HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Khu công nghiệp tập trung của nước ta phân bố tập trung nhất ở vùng nào sau đây?

Khu công nghiệp tập trung của nước ta phân bố tập trung nhất ở vùng nào sau đây?

  
Khu công nghiệp tập trung của nước ta phân bố tập trung nhất ở vùng nào sau đây?Khu công nghiệp tập trung của nước ta phân bố tập trung nhất ở vùng nào sau đây?


A. Tây Nguyên.

B. Bắc Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang