HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Khu công nghiệp tập trung không có đặc điểm nào sau đây?

Khu công nghiệp tập trung không có đặc điểm nào sau đây?

  
Khu công nghiệp tập trung không có đặc điểm nào sau đây?Khu công nghiệp tập trung không có đặc điểm nào sau đây?


A. Ranh giới xác định.

B. Có dân cư sinh sống.

C. Do Chính phủ thành lập.

D. Chuyên sản xuất công nghiệp.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang