HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Loại than có giá trị cao nhất ở nước ta là

Loại than có giá trị cao nhất ở nước ta là

 
Loại than có giá trị cao nhất ở nước ta làLoại than có giá trị cao nhất ở nước ta là


A. than antraxit. (than đá)       

B. than nâu.         

C. than bùn.            

D. than cốc.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang