HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Ngành nào sau đây không thuộc công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

Ngành nào sau đây không thuộc công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

  
Ngành nào sau đây không thuộc công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?Ngành nào sau đây không thuộc công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?


A. Chế biến gạo, ngô xay xát.

B. Dệt- may.

C. Sản xuất rượu, bia, nước ngọt.

D. Chế biến chè, cà phê, thuốc lá.

Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang