HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vụ lúa có năng suất cao nhất trong năm ở nước ta là

Vụ lúa có năng suất cao nhất trong năm ở nước ta là

  
Vụ lúa có năng suất cao nhất trong năm ở nước ta làVụ lúa có năng suất cao nhất trong năm ở nước ta là

                    DiaLy.edu.vn

            A. đông xuân.

            B. hè thu.

            C. mùa.

            D. chiêm.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang