HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Năng suất lúa cả năm của nước ta có xu hướng tăng, chủ yếu do

Năng suất lúa cả năm của nước ta có xu hướng tăng, chủ yếu do

 
Năng suất lúa cả năm của nước ta có xu hướng tăng, chủ yếu doNăng suất lúa cả năm của nước ta có xu hướng tăng, chủ yếu do

DiaLy.edu.vn

A. đẩy mạnh thâm canh, sử dụng đại trà giống mới.

B. áp dụng rộng rãi các mô hình quảng canh.

C. đẩy mạnh xen canh, tăng vụ.

D. mở rộng diện tích canh tác.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang