HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Ngành chăn nuôi lợn ở nước ta tập trung ở những vùng

Ngành chăn nuôi lợn ở nước ta tập trung ở những vùng

  
Ngành chăn nuôi lợn ở nước ta tập trung ở những vùngNgành chăn nuôi lợn ở nước ta tập trung ở những vùng

DiaLy.edu.vn

A. có điều kiện khí hậu ổn định.

B. ven biển có nghề cá phát triển.

C. trọng điểm lương thực và đông dân.

D. có mật độ dân số cao.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang