HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi của nước ta hiện nay?

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi của nước ta hiện nay?

  
Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi của nước ta hiện nay?
Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi của nước ta hiện nay?

DiaLy.edu.vn

A. Tỉ trọng trong giá trị sản xuất nông nghiệp từng bước tăng khá vững chắc.

B. Xu hướng nổi bật là tiến mạnh lên sản xuất hàng hoá.

C. Sản phẩm không qua giết thịt chiếm tỉ trọng ngày càng cao.

D. Hiệu quả chăn nuôi đã đạt được ở mức độ cao và ổn định.Đáp án C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang