HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi ở nước ta?

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi ở nước ta?

  
Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi ở nước ta?
Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi ở nước ta?

DiaLy.edu.vn

A. tỉ trọng trong sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng.

B. số lượng tất cả các loài vật nuôi ở đều tăng ổn định.

C. hình thức chăn nuôi trang trại ngày càng phổ biến.

D. sản xuất hàng hóa là xu hướng nổi bật trong chăn nuôi.
Giải chi tiết:

Hạn chế của ngành chăn nuôi nước ta là hiệu quả chăn nuôi chưa thật cao và ổn định

=> Nhận định hiệu quả chăn nuôi khá cao và ổn định là sai

Chọn B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang