HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Ngành công nghiệp nào sau đây của nước ta cần phát triển đi trước một bước?

Ngành công nghiệp nào sau đây của nước ta cần phát triển đi trước một bước?

 
Ngành công nghiệp nào sau đây của nước ta cần phát triển đi trước một bước?Ngành công nghiệp nào sau đây của nước ta cần phát triển đi trước một bước?


A. Điện tử.

B. Hóa chất.

C. Cơ khí.

D. Năng lượng.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang