HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Ngành công nghiệp xay xát ở nước ta phát triển mạnh với tốc độ nhanh là do

Ngành công nghiệp xay xát ở nước ta phát triển mạnh với tốc độ nhanh là do

 
Ngành công nghiệp xay xát ở nước ta phát triển mạnh với tốc độ nhanh là do

  

Ngành công nghiệp xay xát ở nước ta phát triển mạnh với tốc độ nhanh là do


A. sản lượng lương thực nước ta tăng nhanh.       

B. hệ thống máy móc được hiện đại hóa.

C. nhu cầu lớn trong nước và xuất khẩu.

D. sản lượng thực phẩm nước ta tăng nhanh.
Đáp án: C
 

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang