HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Ngư trường nào sau đây không phải là ngư trường trọng điểm ở nước ta?

Ngư trường nào sau đây không phải là ngư trường trọng điểm ở nước ta?

  
Ngư trường nào sau đây không phải là ngư trường trọng điểm ở nước ta?Ngư trường nào sau đây không phải là ngư trường trọng điểm ở nước ta?

DiaLy.edu.vn

A. Ngư trường Cà Mau - Kiên Giang.

B. Ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa.

C. Ngư trường Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

D. Ngư trường Hải Phòng - Quảng Ninh.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang