HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nguyên nhân chủ yếu sản lượng lương thực của nước ta trong những năm qua tăng nhanh là

Nguyên nhân chủ yếu sản lượng lương thực của nước ta trong những năm qua tăng nhanh là

Nguyên nhân chủ yếu sản lượng lương thực của nước ta trong những năm qua tăng nhanh là


Nguyên nhân chủ yếu sản lượng lương thực của nước ta trong những năm qua tăng nhanh là


DiaLy.edu.vn

A. đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất

B. đẩy mạnh khai hoang, tăng diện tích cây lương thực

C. áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thật vào sản xuất lương thực

D. do nhu cầu lương thực trong nước ngày cành tăng



Giải chi tiết:

Do áp dụng rộng rãi các biện pháp thâm canh trong nông nghiệp nên năng suất lúa tăng mạnh dẫn đến sản lượng lương thực nước ta tăng nhanh.

Chọn A.






Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com



Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12

Nhận xét

Lên đầu trang