HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nhà máy điện có công suất lớn nhất đang hoạt động hiện nay ở nước ta là

Nhà máy điện có công suất lớn nhất đang hoạt động hiện nay ở nước ta là

 
Nhà máy điện có công suất lớn nhất đang hoạt động hiện nay ở nước ta làNhà máy điện có công suất lớn nhất đang hoạt động năm 2005 ở nước ta là


A. Ya Ly.

B. Sơn La.                        

C. Hòa Bình.       

D. Thác Bà.
Đáp án: C


Nhà máy điện có công suất lớn nhất đang hoạt động hiện nay ở nước ta là


A. Ya Ly.

B. Sơn La.                        

C. Hòa Bình.       

D. Thác Bà.
Đáp án: B
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang