HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Các nhà máy nhiệt điện nào sau đây chạy bằng khí đốt?

Các nhà máy nhiệt điện nào sau đây chạy bằng khí đốt?

  
Các nhà máy nhiệt điện nào sau đây chạy bằng khí đốt?Các nhà máy nhiệt điện nào sau đây chạy bằng khí đốt?


A. Phú Mĩ và Cà Mau.

B. Hiệp phước và Na Dương.

C. Thủ Đức và Uông Bí.

D. Hiệp Phước và Thủ Đức.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang