HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Điểm khác nhau cơ bản giữa nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc với miền Nam là

Điểm khác nhau cơ bản giữa nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc với miền Nam là

   
Điểm khác nhau cơ bản giữa nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc với miền Nam làCâu 7: Điểm khác nhau cơ bản giữa nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc với miền Nam là


A. miền Nam xây dựng gần các thành phố lớn.

B. miền Bắc được xây dựng sớm hơn miền Nam.

C. miền Nam thường có quy mô nhỏ hơn miền Bắc.

D. miền Bắc chạy bằng than, miền Nam bằng dầu khí.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang