HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nguồn nhiên liệu chủ yếu của các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc là

Nguồn nhiên liệu chủ yếu của các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc là

  
Nguồn nhiên liệu chủ yếu của các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc làNguồn nhiên liệu chủ yếu của các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc là


A. than.

B. khí đốt.

C. dầu.

D. củi, gỗ.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang