HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nơi thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là

Nơi thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là

 
Nơi thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta làNơi thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là

                        DiaLy.edu.vn

                A. kênh rạch.                   

                B. đầm phá.

                C. ao hồ.                             

                D. sông suối.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang