HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Loại cây nào sau đây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên?

Loại cây nào sau đây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên?

  
Loại cây nào sau đây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên?Loại cây nào sau đây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên?

DiaLy.edu.vn

A. Cao su.

B. Chè.

C. Thuốc lá.

D. Cà phê.Giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19 và sgk bài 22; thuốc lá không phải là chuyên môn hóa sản xuất của Tây Nguyên

=> Chọn đáp án C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang