HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nước ta có mấy ngư trường trọng điểm?

Nước ta có mấy ngư trường trọng điểm?

 
Nước ta có mấy ngư trường trọng điểm?Nước ta có mấy ngư trường trọng điểm?

                    DiaLy.edu.vn

                    A. 4.

                    B. 5.

                    C. 6.

                    D. 7
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang