HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nghề nuôi tôm được phát triển mạnh nhất ở vùng nào sau đây?

Nghề nuôi tôm được phát triển mạnh nhất ở vùng nào sau đây?

 
Nghề nuôi tôm được phát triển mạnh nhất ở vùng nào sau đây?

 

Nghề nuôi tôm được phát triển mạnh nhất ở vùng nào sau đây?

DiaLy.edu.vn

A. Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang