HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Ở nước ta các cây công nghiệp hàng năm được phân bố rộng rãi ở

Ở nước ta các cây công nghiệp hàng năm được phân bố rộng rãi ở

  
Ở nước ta các cây công nghiệp hàng năm được phân bố rộng rãi ở
Ở nước ta các cây công nghiệp hàng năm được phân bố rộng rãi ở


                                    DiaLy.edu.vn
  
                A. Đồng bằng

                B. Duyên hải  

                C. Miền núi

                D. Cao nguyên

Giải: 

 
bảng 8.3, hãy nêu sự phân bố các cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm chủ yếu ở nước ta?

Dựa vào bảng 8.3 ta thấy:

Cây công nghiệp hằng năm được trồng hầu hết trên các vùng kinh tế, tập trung ở đồng bằng.

Cây công nghiệp lâu năm trồng nhiều ở các vùng chuyên canh, vùng núi và cao nguyên ( Tây Nguyên, Đông Nam Bộ).


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang