HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nhân tố quan trọng nhất để đảm bảo cho sự phát triển ổn định của cây công nghiệp ở nước ta là

Nhân tố quan trọng nhất để đảm bảo cho sự phát triển ổn định của cây công nghiệp ở nước ta là

Nhân tố quan trọng nhất để đảm bảo cho sự phát triển ổn định của cây công nghiệp ở nước ta là
            Nhân tố quan trọng nhất để đảm bảo cho sự phát triển ổn định  của cây công nghiệp ở nước ta là


DiaLy.edu.vn

                            A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi                       

                            B. Thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn

                            C. Người lao động có kinh nghiệm sản xuất   

                            D. Mạng lưới các cơ sở chế biến sản phẩm phát triển tốtTRẢ LỜI:

Nhân tố chủ yếu để đảm cho sự phát triển ổn định cây công nghiệp nước ta là thị trường tiêu thụ sản phẩm. Mục đích chủ yếu của sản xuất hàng hóa là tạo ra nhiều sản phẩm cung cấp cho thị trường để thu nhiều lợi nhuận, nếu thị trường ổn định thì sẽ thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm cây công nghiệp, ngược lại thị trường biến động cũng dẫn tới sản xuất cây công nghiệp không ổn định.

Đáp án B

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....

Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang