HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Diện tích rừng nước ta có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây là do

Diện tích rừng nước ta có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây là do

 
Diện tích rừng nước ta có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây là do

 

Diện tích rừng nước ta có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây là do 

DiaLy.edu.vn

A. Hạn chế chuyển đất rừng thành đất trồng cây công nghiệp

B. Diện tích rừng trồng tăng 

C. Diện tích rừng trồng và diện tích rừng tự nhiên tăng
D. Diện tích rừng tự nhiên tăng

Đáp án: C


Nguyên nhân chính khiến cho diện tích rừng nước ta có xu hướng tăng trở lại trong những năm gần đây là do

 A. hạn chế tình trạng du canh du cư của đồng bào dân tộc

 B. sự quan tâm của các cấp chính quyền

 C. chiến tranh kết thúc

 D. đẩy mạnh trồng rừng và chính sách giao đất, giao rừng đến từng hộ nông dân


Đáp án: D

TRẢ LỜI:

Diện tích rừng nước ta những năm gần đây tăng chủ yếu là do tăng diện tích rừng trồng. Diện tích rừng tự nhiên được duy trì tốt hơn nhờ hạn chế được nạn du canh du cư, chiến tranh kết thúc nên không còn diện tích rừng bị tàn phá và sự quan tâm của các cấp chính quyền. Tuy nhiên, nguyên nhân chính làm cho diện tích rừng nước ta có xu hướng tăng trở lại là do diện tích rừng trồng tăng vì đẩy mạnh trồng rừng và chính sách giao đất, giao rừng đến từng hộ nông dân của Nhà nước.
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang