HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vai trò quan trọng nhất của các rừng đặc dụng là

Vai trò quan trọng nhất của các rừng đặc dụng là

 
Vai trò quan trọng nhất của các rừng đặc dụng làVai trò quan trọng nhất của các rừng đặc dụng là

DiaLy.edu.vn

A. phát triển du lịch sinh thái.

B. bảo vệ môi trường nước, đất.

C. bảo vệ hệ sinh thái và các giống loài quý hiếm.

D. cung cấp hàng hóa có giá trị cao cho xuất khẩu.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang