HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là

Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là

  
Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn làVai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là

DiaLy.edu.vn

A. tạo sự đa dạng sinh học.

B. điều hoà nguồn nước của các sông.

C. điều hoà khí hậu, chắn gió bão.

D. cung cấp gỗ và lâm sản quý.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang