HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Rừng đầu nguồn các hồ chứa nước cho các công trình thủy điện, thủy lợi được gọi là

Rừng đầu nguồn các hồ chứa nước cho các công trình thủy điện, thủy lợi được gọi là

   
Rừng đầu nguồn các hồ chứa nước cho các công trình thủy điện, thủy lợi được gọi làRừng đầu nguồn các hồ chứa nước cho các công trình thủy điện, thủy lợi được gọi là

DiaLy.edu.vn

A. Rừng phòng hộ

B. Rừng đặc dụng

C. Rừng sản xuất

D. Rừng bảo tồn
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang