HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Loại rừng nào sau đây không được xếp vào loại rừng phòng hộ?

Loại rừng nào sau đây không được xếp vào loại rừng phòng hộ?

  
Loại rừng nào sau đây không được xếp vào loại rừng phòng hộ?


Loại rừng nào sau đây không được xếp vào loại rừng phòng hộ?

DiaLy.edu.vn

A. Rừng đầu nguồn.

B. Vườn quốc gia

C. Rừng chắn sóng ven biển.

D. Rừng chắn cát bay

Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang