HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sản lượng khai thác than trong những năm gần đây của nước ta liên tục tăng, đến năm 2005 đạt

Sản lượng khai thác than trong những năm gần đây của nước ta liên tục tăng, đến năm 2005 đạt

 
Sản lượng khai thác than trong những năm gần đây của nước ta liên tục tăng, đến năm 2005 đạtSản lượng khai thác than trong những năm gần đây của nước ta liên tục tăng, đến năm 2005 đạt


A. 6,5 triệu tấn.    

B. 34,1 triệu tấn.                 

C. 18,5 triệu tấn.

D. 2 tỉ tấn.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang