HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sản lượng lúa của nước ta tăng trong những năm gần đây chủ yếu là do

Sản lượng lúa của nước ta tăng trong những năm gần đây chủ yếu là do

 
Sản lượng lúa của nước ta tăng trong những năm gần đây chủ yếu là do

 

Sản lượng lúa của nước ta tăng trong những năm gần đây chủ yếu là do

DiaLy.edu.vn

A. tăng diện tích lúa mùa.

B. đa dạng hóa nông nghiệp.

C. đẩy mạnh công nghiệp chế biến.

D. đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất.

Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang