HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trong những năm qua, sản lượng lương thực của nước ta tăng lên chủ yếu là do

Trong những năm qua, sản lượng lương thực của nước ta tăng lên chủ yếu là do

  
Trong những năm qua, sản lượng lương thực của nước ta tăng lên chủ yếu là doTrong những năm qua, sản lượng lương thực của nước ta tăng lên chủ yếu là do

DiaLy.edu.vn

A. tăng diện tích canh tác.

B. tăng năng suất cây trồng.

C. đẩy mạnh khai hoang phục hóa.

D. đẩy mạnh phát triển thủy lợi.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang