HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Những thành tựu quan trọng nhất của sản xuất lương thực ở nước ta trong những năm qua là

Những thành tựu quan trọng nhất của sản xuất lương thực ở nước ta trong những năm qua là

 
Những thành tựu quan trọng nhất của sản xuất lương thực ở nước ta trong những năm qua là


Những thành tựu quan trọng nhất của sản xuất lương thực ở nước ta trong những năm qua là

DiaLy.edu.vn

A. cơ cấu mùa vụ có nhiều thay đổi.

B. diện tích và sản lượng tăng nhanh.

C. nhiều giống lúa mới được đa vào sản xuất.

D. đảm bảo nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang