HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta hiện nay là

Biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta hiện nay là

 
Biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta hiện nay làBiện pháp quan trọng nhất để bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta hiện nay là

                        DiaLy.edu.vn

                A. hạn chế tình trạng du canh, du cư.

                B. trồng rừng trên đất trống, đồi trọc.

                C. triển khai Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

                D. giao quyền sử dụng đất rừng cho người dân.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang