Than bùn tập trung nhiều nhất ở

 
Than bùn tập trung nhiều nhất ởThan bùn tập trung nhiều nhất ở


A. Quảng Ninh

B. Đồng bằng Sông Hồng

C. Na Dương

D. U Minh
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang