HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Mỏ than lớn nhất ở Trung du miền núi Bắc Bộ ở tỉnh nào sau đây?

Mỏ than lớn nhất ở Trung du miền núi Bắc Bộ ở tỉnh nào sau đây?

 
Mỏ than lớn nhất ở Trung du miền núi Bắc Bộ ở tỉnh nào sau đây?Mỏ than lớn nhất ở Trung du miền núi Bắc Bộ ở tỉnh nào sau đây?


A. Lạng Sơn.

B. Lào Cai.

C. Thái Nguyên.

D. Quảng Ninh.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang