HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Thành tựu quan trọng nhất của ngành trồng cây lương thực trong những năm gần đây là

Thành tựu quan trọng nhất của ngành trồng cây lương thực trong những năm gần đây là

 
Thành tựu quan trọng nhất của ngành trồng cây lương thực trong những năm gần đây là:Thành tựu quan trọng nhất của ngành trồng cây lương thực trong những năm gần đây là:

DiaLy.edu.vn

A. Diện tích cây lương thực tăng nhanh

B. Quy hoạch các vùng chuyên canh cây lương thực

C. Năng suất, sản lượng lúa tăng mạnh, nhiều giống lúa cho năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất
     
D. Quy hoạch đồng bằng sông Hồng là vùng có năng suất lúa cao nhất nước ta Đáp án CWebsite: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang