HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Theo cách phân loại hiện nay, nước ta có

Theo cách phân loại hiện nay, nước ta có

  
Theo cách phân loại hiện nay, nước ta cóTheo cách phân loại hiện nay, nước ta có

DiaLy.edu.vn

A. 2 nhóm với 19 ngành công nghiệp

B. 3 nhóm với 29 ngành công nghiệp

C. 4 nhóm với 2 ngành công nghiệp

D. 3 nhóm với 39 ngành công nghiệp
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang