HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tiềm năng thuỷ điện lớn nhất của nước ta tập trung trên hệ thống sông

Tiềm năng thuỷ điện lớn nhất của nước ta tập trung trên hệ thống sông

   
Tiềm năng thuỷ điện lớn nhất của nước ta tập trung trên hệ thống sôngTiềm năng thuỷ điện lớn nhất của nước ta tập trung trên hệ thống sông


A. Sông Đồng Nai.

B. Sông Hồng.

C. Sông Thái Bình.

D. Sông Mã.
Đáp án:  B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang