HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Hoạt động của các nhà máy thủy điện nước ta gặp khó khăn chủ yếu nào sau đây?

Hoạt động của các nhà máy thủy điện nước ta gặp khó khăn chủ yếu nào sau đây?

  
Hoạt động của các nhà máy thủy điện nước ta gặp khó khăn chủ yếu nào sau đây?Hoạt động của các nhà máy thủy điện nước ta gặp khó khăn chủ yếu nào sau đây?


A. Sông ngòi ngắn và dốc.

B. Cơ sở hạ tầng yếu kém.

C. Sự phân mùa của khí hậu.

D. Thiếu lao động kĩ thuật.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang