HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Phát biểu nào sau đây không đúng với thủy điện của nước ta?

Phát biểu nào sau đây không đúng với thủy điện của nước ta?

 
Phát biểu nào sau đây không đúng với thủy điện của nước ta?Phát biểu nào sau đây không đúng với thủy điện của nước ta?


A. Tiềm năng thủy điện nước ta rất lớn.

B. Phân bố tập trung ở sông suối miền núi.

C. Tây Nguyên có nhiều bậc thang thủy điện.

D. Thủy điện không làm thay đổi môi trường.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang