HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Khu vực nào sau đây ở nước ta không thích hợp cho nuôi trồng thủy sản nước lợ?

Khu vực nào sau đây ở nước ta không thích hợp cho nuôi trồng thủy sản nước lợ?

 
Khu vực nào sau đây ở nước ta không thích hợp cho nuôi trồng thủy sản nước lợ?

 
Khu vực nào sau đây ở nước ta không thích hợp cho nuôi trồng thủy sản nước lợ?

DiaLy.edu.vn

A. Bãi triều.

B. Đầm phá.

C. Ô trũng ở đồng bằng.

D. Rừng ngập mặn.

Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang