HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vùng nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất nước ta?

Vùng nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất nước ta?

  
Vùng nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất nước ta?Vùng nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất nước ta?

DiaLy.edu.vn

A. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Vùng Đông Nam Bộ.

C. Vùng đồng bằng sông Hồng.

D. Vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang