HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Để tăng sản lượng thủy sản đánh bắt, vấn đề quan trọng nhất cần phải giải quyết là

Để tăng sản lượng thủy sản đánh bắt, vấn đề quan trọng nhất cần phải giải quyết là

 
Để tăng sản lượng thủy sản đánh bắt, vấn đề quan trọng nhất cần phải giải quyết làĐể tăng sản lượng thủy sản đánh bắt, vấn đề quan trọng nhất cần phải giải quyết là

DiaLy.edu.vn

A. tìm kiếm các ngư trường mới.

B. mở rộng quy mô nuôi trồng thủy sản.

C. trang bị kiến thức mới cho ngư dân.

D. đầu tư phương tiện đánh bắt hiện đại.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang