HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay?

Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay?

 
Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay?


Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay?

DiaLy.edu.vn

A. Diện tích nuôi trồng được mở rộng.

B. Sản phẩm qua chế biến càng nhiều.

C. Đánh bắt ven bờ được chú trọng.

D. Phương tiện sản xuất được đầu tư.

Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang