HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trong nghề nuôi trồng thủy sản, nghề nào có tốc độ phát triển nhanh nhất?

Trong nghề nuôi trồng thủy sản, nghề nào có tốc độ phát triển nhanh nhất?

  
Trong nghề nuôi trồng thủy sản, nghề nào có tốc độ phát triển nhanh nhất?Trong nghề nuôi trồng thủy sản, nghề nào có tốc độ phát triển nhanh nhất?

                    DiaLy.edu.vn

            A. Nuôi cá tra.

            B. Nuôi cá ba sa.

            C. Nuôi sò huyết.

            D. Nuôi tôm.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang