HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là

Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là

  
Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay làKhó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là

DiaLy.edu.vn

A. nguồn lợi sinh vật giảm sút nghiêm trọng.

B. vùng biển ở một số địa phương bị ô nhiễm.

C. nước biển dâng, bờ biển nhiều nơi bị sạt lở.

D. có nhiều cơn bão xuất hiện trên Biển Đông.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang