HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta trong những năm qua tăng lên là do:

Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta trong những năm qua tăng lên là do:

  
Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta trong những năm qua tăng lên là do:Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta trong những năm qua tăng lên là do: 

DiaLy.edu.vn

A. Nước ta có điều kiện để nuôi trồng thủy sản

B. Các dịch vụ phục vụ nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh

C. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng chậm hơn sản lượng thủy sản khai thác

D. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn sản lượng thủy sản khai thác
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang