HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Điều kiện nào sau đây thuận lợi cho nước ta phát triển đánh bắt thuỷ sản?

Điều kiện nào sau đây thuận lợi cho nước ta phát triển đánh bắt thuỷ sản?

 
Điều kiện nào sau đây thuận lợi cho nước ta phát triển đánh bắt thuỷ sản?Điều kiện nào sau đây thuận lợi cho nước ta phát triển đánh bắt thuỷ sản?

DiaLy.edu.vn

A. Nhiều cửa sông, đầm phá.

B. Sông ngòi, ao hồ dày đặc.

C. Đồng bằng có nhiều ô trũng.

D. Biển có nhiều ngư trường lớn.
Đáp án: BĐiều kiện nào sau đây thuận lợi cho nước ta phát triển đánh bắt hải sản?

A. Nhiều cửa sông, đầm phá.

B. Sông ngòi, ao hồ dày đặc.

C. Đồng bằng có nhiều ô trũng.

D. Biển có nhiều ngư trường lớn.Đáp án: D

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang