HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Điều kiện thuận lợi nhất cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là có

Điều kiện thuận lợi nhất cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là có

  
Điều kiện thuận lợi nhất cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là có

 

Điều kiện thuận lợi nhất cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là có

DiaLy.edu.vn

A. diện tích rừng ngập mặn lớn.

B. nhiều bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn.

C. nhiều đầm phá và các cửa sông rộng lớn.

D. nhiều bãi triều, ô trũng ngập nước.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang